Hino 500

MITSUBISHI FUSO

SUZU NPR150

SUZU NMR130